Vítame Vás na stránkách interaktivního kulturního festivalu IMYZDE Konice 2016, který se bude konat ve dnech 28.9. - 2.10.2016. Jak již název napovídá, festival se uskuteční na zámku v Konici u Prostějova a bude plný divadelních představení, hudebních koncertů, uměleckých zážitků a zábavy pro děti i dospělé. 

PROGRAM FESTIVALU NAJDETE ZDE.

Novinky

Poděkování

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na prvním ročníku festivalu IMYZDE podíleli a pomáhali s...
Celý článek

Zrušen koncert

Oznamujeme zrušení workshopu a večerního koncertu Hudebního institutu.   V pátek stejně jako...
Celý článek

ODKAZY:

                    

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů festivalu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu  bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.       

Osobám důvodně podezřelým z opilosti je přístup do objektů zakázán.

Je  zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, vystavené exponáty, jiný státní a soukromý majetek v areálu objektu.

Zejména je zakázáno :

 • dotýkat se vystavených předmětů
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 • rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním audiovizuálních přijmačů, hlasitými projevy a podobnou činností) probíhající kulturní program nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku a znepříjemňovat program
 • jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji, cigaretami apod. manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu, trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo
 • vstupovat do uzamčených a zakázáných míst
 • jezdit vozidly (mimo zásobování a viditelně označené vyjímky) a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíku pro nemocné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
 • nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata bez náhubků
 • jinak narušovat klid a pořádek
 • v areálu objektu je fotografování a filmování soukromými osobami povoleno, pokud není tabulkou vyznačen zákaz fotografování
 • Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely, musí fotografování a filmování povolit na základě žádosti u organizátora
 • Za ztrátu odložených předmětů ( fotoaparáty, tašky, oděvy apod.) nenesou pořadatelé odpovědnost.