Poděkování

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na prvním ročníku festivalu IMYZDE podíleli a pomáhali s jeho realizací. A to především mé rodině a přátelům, všem vystupujícím i návštěvníkům, spolupořadateli Václavu Ježkovi, Unii výtvarných umělců Olomoucka, obci Konice a Městskému kulturnímu středisku Konice, mediálním partnerům Olomouckému deníku a Radiu Haná, sponzorům panu Wasserburgerovi z Astorie a.s. a COOP Konice (Jednota, spotř.družstvo v Boskovicích), za výborné ozvučení festivalu panu Řezníčkovi z F.O.H. s.r.o. a v neposlední řadě Michalu Kašparovi za grafické zpracování propagačních materiálů. Doufám, že další ročníky se vydaří minimálně tak dobře jako tento!