Informace o FESTIVALU

Jedná se o 1. ročník multižánrového projektu, kdy chceme spojit zábavu s výukou, užitečné s prospěšným a zapojit a podpořit neziskové a obecně prospěšné společnosti působící na Moravě. 
Hlavní úlohou interaktivního kulturního festivalu IMYZDE bude ukázat, že nejen v Čechách, ale i na Moravě je spousta talentovaných lidí a uměleckých institucí, které těmto lidem pomáhají, rozvíjejí jejich talent a zlepšují jejich dovednosti. Za pomoci festivalu chceme umění těchto lidí nejen ukázat, ale chceme také, aby si návštěvníci a především děti mohli vyzkoušet umělecké činnosti a řemesla, abychom u nich vzbudili touhu se takovou činností zabývat, aby rozvíjeli svoje ruční dovednosti, talent, fantazii, a aby viděli, že jsou i jiné zájmy a koníčky než počítače a televize. 
Vzhledem k tomu, že budou vystupovat při různých workshopech a vystoupeních i školy, ať základní, střední, či vysoké, může návštěva festivalu ovlivnit děti a jejich rodiče k výběru jejich dalšího vzdělání či alespoň vnuknout nápad na zájmový kroužek. Český národ je velmi talentovaný v uměleckých činnostech, ať už se jedná o hudbu, výtvarné umění, divadlo, dřevořezbářství, kovářství a jiné, a my chceme toto umění představit široké veřejnosti. 
Tímto festivalem však chceme podpořit také samotné umělce, a to možností vystavit svá díla, zviditelnit se a nabídnout svá díla k prodeji. A to nejen umělce tzv. profesionály, ale i talentované lidi, kteří chtějí ukázat a nabídnout své ruční výrobky na řemeslném jarmarku.
Zájemci o prodejní místo na jarmarku nechť se přihlásí na tel.čísla, e-mail nebo přes kontaktní formulář v Kontaktech
V rámci festivalu budou samozřejmě možné prohlídky celého zámku i s odborným výkladem, které bude zajištovat MěKS Konice. 

Festival je určen pro celou rodinu. Denní program je především uzpůsoben rodinám s dětmi, ale budeme rádi, když se do aktivit zapojí i dospělí. Večerní divadelní a hudební představení budou určeny především mládeži a dospělým. 

Logo festivalu

Logo festivalu vytvořil umělec Václav Ježek a je zakázáno jej použít či jakkoli dále publikovat bez souhlasu autora.

                           

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů festivalu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu  bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.       

Osobám důvodně podezřelým z opilosti je přístup do objektů zakázán.

Je  zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, vystavené exponáty, jiný státní a soukromý majetek v areálu objektu.

Zejména je zakázáno :

 • dotýkat se vystavených předmětů
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 • rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním audiovizuálních přijmačů, hlasitými projevy a podobnou činností) probíhající kulturní program nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku a znepříjemňovat program
 • jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji, cigaretami apod. manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu, trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo
 • vstupovat do uzamčených a zakázáných míst
 • jezdit vozidly (mimo zásobování a viditelně označené vyjímky) a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíku pro nemocné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
 • nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata bez náhubků
 • jinak narušovat klid a pořádek
 • v areálu objektu je fotografování a filmování soukromými osobami povoleno, pokud není tabulkou vyznačen zákaz fotografování
 • Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely, musí fotografování a filmování povolit na základě žádosti u organizátora
 • Za ztrátu odložených předmětů ( fotoaparáty, tašky, oděvy apod.) nenesou pořadatelé odpovědnost.