PROGRAM

Hlavní program (hudební a divadelní představení) bude probíhat na nádvoří zámku, workshopy, jarmark, řemeslné dílničky v přilehlém zámeckém parku od 10-18 hod., večerní open-air představení opět na nádvoří zámku od 19.hod.
 

 

STŘEDA 28.9.2016

10:00 - 18:00     Výstava, jarmark, lidová řemesla, výtvarné workshopy

10:30                 Workshop o fotografování Michaela Valsová

11:00                 Představení a workshop Cirkus Levitare

13:00                 Vernisáž k výstavě a povídání s Václavem Ježkem

14:00                 Dětské představení Divadlo na cucky "Tučňáci na arše"

15:30                 Koncert Big band ZUŠ Žerotín 

17:00                 Divadelní workshop Divadlo na cucky 

19:00                 Koncert na nádvoří Komorní orchestr ZUŠ Iši Krejčího 

 

 

ČTVRTEK 29.9.2016

10:00 – 18:00   Výstava, výtvarné workshopy, jarmark

 

PÁTEK 30.9.2016

10:00 – 18:00   Výstava, výtvarné workshopy, jarmark, řemesla

 

SOBOTA 1.10.2016
 

10:00 – 18:00 Výstava, výtvarné workshopy, jarmark, řemesla, street art (IGA ART)

10:30                 Autorské čtení Ondřej Hložek

11:00                 Workshop "Relaxační bubnování" Jumping Drums 

13:00                 Divadelní představení "Edudant a Francimor"                                                            Hudebně-dramatické studio při Moravském divadle (HDS)

14:00                 Divadelní workshop "Stavíme divadlo" HDS 

15:00                 Představení "Zpíváme s českými velikány" HDS 

16:00                 Workshop "Bubnuje celá rodina" Jumping Drums

16:30                        Folková skupina Dunibuch

19:00                 Koncert na nádvoří "Taikodo" Jumping Drums 

 
 

NEDĚLE 2.10.2016

10:00 – 17:00 Výstava, výtvarné workshopy, jarmark, řemesla, koloběžky RideOn

10:30                 Šermíři ADOREA

11:00                       Dobové tance Sanniones

11:30                 Workshop žonglování Alterna

13:00                 Šermíři ADOREA

13:30                       Dobové tance Sanniones

14:00                 Loutkové divadlo Kašpárkova říše 

14:45                 Šermíři ADOREA

15:15                       Koncert Amigos music

 

 
 
Změna programu vyhrazena.
 

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů festivalu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu  bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.       

Osobám důvodně podezřelým z opilosti je přístup do objektů zakázán.

Je  zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, vystavené exponáty, jiný státní a soukromý majetek v areálu objektu.

Zejména je zakázáno :

 • dotýkat se vystavených předmětů
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 • rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním audiovizuálních přijmačů, hlasitými projevy a podobnou činností) probíhající kulturní program nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku a znepříjemňovat program
 • jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji, cigaretami apod. manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu, trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo
 • vstupovat do uzamčených a zakázáných míst
 • jezdit vozidly (mimo zásobování a viditelně označené vyjímky) a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíku pro nemocné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
 • nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata bez náhubků
 • jinak narušovat klid a pořádek
 • v areálu objektu je fotografování a filmování soukromými osobami povoleno, pokud není tabulkou vyznačen zákaz fotografování
 • Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely, musí fotografování a filmování povolit na základě žádosti u organizátora
 • Za ztrátu odložených předmětů ( fotoaparáty, tašky, oděvy apod.) nenesou pořadatelé odpovědnost.